Ceny Fénix pro Nadaci Tipsport

V soutěži, oceňující práce z oblasti obsahového marketingu, jsme převzali dvě bronzová místa.

Velmi nás potěšilo ohodnocení naší práce odbornou komisí. Na pódium jsme si vyběhli dvakrát pro třetí místo, a to

– v kategorii Ocenění za kampaně na pomoc – Válka na Ukrajině


– v kategorii Data jako nástroj změny za projekt Skrze město. Výstava k němu je do konce léta ke shlédnutí v Berouně na Husově náměstí a více informací o jeho cílech a výstupech se dočtete zde.

Podívat se můžete také na video z otevření berounské výstavy a takzvaných parkletů.

„Ceny Fénix jsou pro nás potvrzením toho, že projekty, které děláme se srdcem a láskou, nacházejí ocenění i u odborníků na marketing a PR,“ raduje se z výsledků Lucia Štefánková, naše ředitelka a dodává: „U podpory Ukrajiny jsme se zaměřili na komplexní přístup pomoci od projektů nadnárodních až po detailní lokální pomoc na Berounsku, bez které by dnes stovky lidí žily výrazně horší život. U projektu Skrze město nás mimořádně těší, že jsme uspěli v kategorii Data jako nástroj změny, protože tímto projektem chceme měnit způsob pohybu v českých městech.“

Už rok sázíme na pomoc Ukrajině

Útok na Ukrajinu stále vnímáme jako útok na principy svobody a demokracie, za kterými Nadace Tipsport pevně stojí. Jak konkrétně jsme v minulém roce pomohli a čím budeme Ukrajinu podporovat dál?

Od prvního dne invaze jsme se zapojili do pomoci Ukrajině. Na pomoc jsme vyčlenili 30 miliónů korun. Část z nich jsme rozdělili mezi velké i menší neziskové organizace, ale především jsme uskutečnili řadu vlastních projektů.

Rychlá finanční pomoc

Jen pár hodin po vypuknutí útoku jsme poslali první finanční pomoc ve výši dvou milionů korun na sbírku Post Bellum. Za peníze nakoupili neprůstřelné vesty, helmy, chrániče, drony, spacáky a zdravotnický materiál.

O den později jsme věnovali částku 1 100 000 korun Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Tím jsme podpořili jak české reportéry mířící do válečné zóny, tak přímo ukrajinská nezávislá média. 

​​​​​​​Pátý den války jsme vyčlenili 30 milionů korun.

Vyhlásili jsme také zaměstnaneckou sbírku a všechny příspěvky Tipsport rovnou zčtyřnásobil. Mezi zaměstnanci se podařilo vybrat neuvěřitelných 4 633 352 korun. Výtěžek sbírky putoval na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina.

Na Slovensku jsme zorganizovali zaměstnaneckou potravinovou sbírku. Společně s dalším materiálem jste ji pak třemi auty dovezli až k hranicím s Ukrajinou, do obce Vyšné Nemecké. Tahle pomoc byla součástí humanitárního konvoje, který putoval do bombardovaného Charkova. 

Třída pro ukrajinské děti na ZŠ Via Beroun

Na naší škole Via Beroun jsme 18. března otevřeli novou třídu pro ukrajinské děti. Do lavic zasedlo osmnáct žáků, celkem se jich vystřídalo už dvacet sedm. 

Centrum pomoci

Prostory bývalého sportbaru na rohu ulice Politických vězňů a České jsme poskytli k dispozici městu Beroun. To ve spolupráci s Charitou a Člověkem v tísni otevřelo Centrum pomoci, které zajišťovalo koordinaci pomoci ukrajinským uprchlíkům a sloužilo i jako sběrné a výdejní místo pro materiální pomoc. Z původního projektu se před měsícem stalo komunitně-integrační centrum nazvané Kamin. Každý den se v něm konají integrační aktivity pro válečné uprchlíky.

Ubytování pro ukrajinské dialyzované pacienty

Celý bytový dům ve Slavašovské ulici jsme poskytli Dialýze Beroun. Ta v domě zřídila domácí dialýzu pro ukrajinské utečence. Pacienti tady můžou bydlet se svými rodinami a zdravotní péči dostávají přímo v domě. Domácí dialýzu ze své vlasti neznali, ale po počátečním strachu a nedůvěře zjistili, že je pro ně vlastně velmi pohodlná a že se jejich zdravotní stav zlepšuje.

Pomoc na Berounsku

Aby se uprchlíkům v Česku lépe žilo a mohli se co nejrychleji zařadit do běžného života, zaměřili jsme se na podporu českého jazyka a na dětské skupiny. Ukázalo se totiž, že neznalost českého jazyka a péče o malé děti jsou nejčastější bariérou při hledání práce.

Rozdali jsme 450 tisíc korun pěti organizacím, které uspořádaly 46 intenzivních jazykových kurzů. Využilo je už 544 účastníků. A finančně jsme podpořili dvě dětské adaptační skupiny: berounské Klubíčko a skupinu v Koněprusech. 

Granty

Na Berounsku jsme vypsali grant na podporu organizací, které v našem regionu cílí na integraci ukrajinských občanů. Dalším grantem jsme pomohli veřejně prospěšným spolkům, které řeší aktuální humanitární krizi na Ukrajině. Další integrační grant Na Berounsku jako doma 2023 jsme vypsali 1.3. 2023.

Pomoc na Slovensku

Podpořili jsme devatenáct projektů na Slovensku, zaměřených na integraci ukrajinských uprchlíků: poradenství, jazykové kurzy, pomoc matkám s dětmi, komunitní centra atd.

​​​​​​​Pomoc na Ukrajině

Peněžitým darem jeden milion korun jsme přes ukrajinskou ambasádu podpořili armádu a 400 tisíc putovalo přes organizaci Save Ukraine na pomoc obyvatelům Charkova.

Sokolovna Tetín

Od jedné ze zaměstnankyň jsme se dozvěděli o tetínské sokolovně, která díky našemu příspěvku začala brzy sloužit jako noclehárna. Pro ženy a děti na útěku před válkou to bylo jedno z prvotních zázemí u nás a my jim přispěli částkou 381 000 korun na provoz a nákup základních potřeb.

Centrum srdečního selhání

Půl milionu korun jsme darovali na rekonstrukci a vybavení ordinace Fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze. Nově zrekonstruovaná ordinace bude do velké míry sloužit právě ukrajinským uprchlíkům. Centrum srdečního selhání se slavnostně otevřelo před pár dny, přesně rok od ruské invaze.

​​​​​​​​​​​​​​Czechitas

Jedním milionem jsme podpořili Czechitas a IT program pro ukrajinské ženy, aby se mohly lépe rekvalifikovat.

Dieselgenerátory

Naše zatím poslední pomoc ve výši jednoho a čtvrt milionu šla na nákup pěti dieselgenerátorů přes organizaci Post Bellum. Máme radost, že generátory už na Ukrajině pomáhají.

A co dál?

Ani po roce válečného konfliktu se řada uprchlíků nemůžu vrátit do své vlasti. A my jsme připraveni jim dál pomáhat. Jak konkrétně?
​​​​​​​

  • celý letošní rok pokračuje ubytování ve firemních bytech včetně domácí dialýzy
  • minimálně do června 2023 pokračují jazykové kurzy a adaptační skupiny
  • minimálně do konce školního roku 2023 počítáme s ukrajinskou třídou ve Via Beroun
  • připravujeme letní intenzivní jazykový tábor pro ukrajinské děti 
  • alespoň do léta 2023 poskytneme bezplatně prostory pro Kamin (dříve Centrum pomoci)
  • máme nový grant na pomoc ukrajinským občanům, kteří se usadili na Berounsku
  • podpoříme vybrané projekty na Slovensku
  • darujeme částku půl milionu organizaci Přes hranice, která na Zakarpatské Ukrajině pomáhá uprchlíkům

Věříme, že tahle pomoc má smysl. Proto jsou naše projekty strategické a dlouhodobé. Už rok stojíme za Ukrajinou a budeme i dál.

Nové integrační centrum pro Ukrajince Kamin

V pondělí 16. 1. 2023 Nadace Tipsport v Berouně ve spolupráci s Člověkem v tísni otevřela nové komunitně-integrační centrum pro Ukrajince nazvané Kamin. Kamin se nachází na místě bývalého Centra pomoci v České ulici a každý den v něm probíhají integrační aktivity pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pojďte se podívat, jak to v centru vypadá. Pod článkem najdete fotogalerii.

Kamin v ukrajinštině znamená „krb“ nebo „teplo domova“. Zároveň evokuje anglické sousloví „come in“ (pojďte dál). Jak tato jazyková hříčka napovídá, cílem komunitního centra je vytvořit místo, kde se příchozí budou cítit jako doma, kde budou rádi trávit svůj volný čas a kde také případně naleznou potřebnou pomoc. 

„Lidem zde poskytujeme sociální poradenství, doprovody k lékařům a na úřady. Nově nabízíme také psychologické poradenství, klub pro seniory, klub pro matky s dětmi, výtvarný a kreativní kroužek, podporu doučování dětí a kariérní poradenství pro věkovou skupinu 15–18 let včetně stipendijního programu pro středoškoláky. Stále máme k dispozici šatník pro ukrajinské uprchlíky,“ říká koordinátorka komunitního centra Svatava Havelková Svobodová.

Prostory komunitnímu centru bezplatně nabídla Nadace Tipsport. Prozatím je naplánováno, že by měl Kamin fungovat až do poloviny letních prázdnin. „Potom uvidíme, jaká bude ze strany uprchlíků poptávka a jakým směrem se v tomto ohledu bude Člověk v tísni ubírat,” dodala koordinátorka.

Provozní doba Kaminu:
pondělí až čtvrtek od 10:00 do 17:00
pátek od 10:00 do 12:00

Help linka v ukrajinštině: +420 770 600 800 (její provoz je od pondělí do pátku, v čase od 09:00 do 21:00).

Rozdělíme další dva miliony na integrační projekty na Berounsku

Vypsali jsme Integrační grant: Na vlastních nohou na Berounsku. Ukrajinským uprchlíkům, kteří se usadili v Berouně a okolí, pomůže plnohodnotně se začlenit do společnosti. Navazuje na naše předchozí formy pomoci a je určen pro organizace, které se takovými projekty zabývají.

Rozdělili jsme další milion mezi neziskovky na Berounsku

Ve výzvě Ukrajina 2022: Pomoc lidem na Berounsku jsme neziskovkám nabídli milionový grant na podporu projektů pomáhajících ukrajinským uprchlíkům, kteří následkem válečného konfliktu přicházejí na Berounsko. Milion jsme rozdělili do poslední koruny a naše pomoc tím zdaleka nekončí.

Okamžitě začínáme s pomocí Ukrajině

V Nadace Tipsport jsme zhrozeni z agresivního útoku na Ukrajinu. Hned dnes ráno jsme poslali finanční pomoc prostřednictvím sbírky Paměti národa na pomoc ukrajinským občanům, abychom aspoň touto cestou co nejrychleji vyjádřili naši spoluúčast.Je to jen první krok naší pomoci. O dalších se průběžně dozvíte na této stránce.