Hledáme 10 statečných!

Sázíme na klima!

Nový grant pro berounské neziskovky!

Připravili jsme unikátní formu podpory rozvoje neziskových organizací s možností získat finance na vzdělávání, pořízení vybavení i provoz organizace.

Neziskové organizace na Berounsku přispívají k lepší kvalitě života obyvatel, pečují o kulturu i životní prostředí, poskytují služby znevýhodněným lidem. Velmi si jejich práce vážíme a proto jsme se letos rozhodli vytvořit novou grantovou výzvu, která jim pomůže rozvíjet vlastní dovednosti a kompetence, zkvalitňovat podmínky, v nichž své aktivity vykonávají a také odlehčí náklady na provoz.

Zvířecí pohoda pečuje o zvířata a poskytuje hipoterapie

V rámci této grantové výzvy je k dispozici celková částka 700 000 Kč, limit pro jednoho žadatele není stanoven. Odborná komise posoudí relevantnost rozpočtovaných položek vzhledem k typu a velikosti organizace a jejích aktivit.

Realizace grantových aktivit rozvojových projektů proběhne v časovém horizontu půl roku se začátkem 1. září 2023. Pro první fázi, úvodní organizační analýzu, kterou má každý úspěšný žadatel plně hrazenou, jsme spojili síly s Asociací veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Experti z AVPO ČR poskytnou neziskovkám nezaujatou zpětnou vazbu na její hlavní činnosti a pomohou identifikovat potřeby a reálné možnosti dalšího rozvoje.

V rámci projektu organizace mohou získat peníze na vzdělávací aktivity členů svého týmu v oblastech jako je fundraising, projektové řízení, nastavení procesů, public relations nebo například finanční řízení. Může se jednat o kurz, mentoring, konzultaci, seminář.

Víme, že většina neziskových organizací potřebuje především zajistit svůj provoz a služby. Proto bude součástí grantové podpory také příspěvek na provozní náklady (nájem a/nebo energie a/nebo mzdy) dohromady až do výše 100 000 Kč na organizaci a/nebo pořízení relevantního materiálu / vybavení až do výše 50 000Kč na organizaci, v závislosti na velikosti a rozsahu činnosti organizace.

Abychom žadatele podpořili v napsání co nejkvalitnějších žádostí, připravili jsme pro ně online konzultaci. Ta proběhne na platformě MS Teams 22. června mezi 10 a 12 hodinou. Budete-li se chtít zúčastnit, napište, prosím, naší projektové manažerce Zuzce (zuzana.zdenkova@nadacetipsport.cz), aby vám zaslala odkaz pro připojení.

Vyhlásili jsme grantové výzvy na výsadby stromů

Sázení stromů a péče o ně je u nás v Nadaci Tipsport velké téma. S prvním jarním dnem jsme proto otevřeli hned dvě grantové výzvy na podporu výsadeb. Jejich formát je letos unikátní!

Věříme, že správné věci je také potřeba umět dělat správným způsobem. Nelíbí se nám vysoké procento úmrtnosti nově vysazených stromů a proto se chceme ujistit, že stromy, jejichž výsadbu podpoříme, budou mít zajištěnou veškerou péči, aby se jim dobře dařilo!

Abychom mohli nejlepší péči stromům zajistit, změnili jsme koncept grantové výzvy. Nově od nás vybrané projekty místo financí získají kompletní zajištění odborných služeb od našich expertních spolupracovníků z neziskovky Sázíme stromy. Ti jim vyberou druhy stromů, vhodné pro danou lokalitu a zajistí zdravé kusy z kvalitních lokálních zdrojů. Žadatele o grant pak na workshopu naučí, jak správně strom vysadit a jak o něj v dalších letech pečovat. 

Tuto formu podpory nabízíme v rámci obou právě vyhlášených grantových výzev:

Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023

Zasaď strom za svůj klub 2023

Zaměstnanci Tipsportu vybrali 6 statečných!

Do grantového programu Hledáme 6 statečných mohl každý ze zaměstnanců Tipsportu doporučit jednu neziskovku, na jejímž chodu se aktivně podílí a získat pro ni až 30.000 korun. Zaměstnanci poté hlasovali, kterým šesti organizacím rozdělíme celkem 180.000 korun. Výsledky hlasování jsou tady!

Rozdělíme další dva miliony na integrační projekty na Berounsku

Vypsali jsme Integrační grant: Na vlastních nohou na Berounsku. Ukrajinským uprchlíkům, kteří se usadili v Berouně a okolí, pomůže plnohodnotně se začlenit do společnosti. Navazuje na naše předchozí formy pomoci a je určen pro organizace, které se takovými projekty zabývají.

Výsledky grantu Sázíme na české sady

Víme, kde za půl milionu vyrostou původní odrůdy ovocných stromů.  Odborná porota rozhodla, milionový grant je rozdělený mezi 14 žadatelů z různých koutů republiky. Podívejte se, kde díky podpoře z našeho grantu bude sázet!