Nadace Tipsport v březnu tohoto roku vypsala další integrační grant s názvem Na vlastních nohou na Berounsku 2023. Tento grant má za cíl podporovat projekty zaměřené na integraci ukrajinských občanů, kteří se usadili v Berouně a okolí v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Přestože konflikt na Ukrajině trvá, Nadace Tipsport se snaží vytvářet příznivé podmínky pro ty, kteří se rozhodli začít nový život právě v našem regionu.

Celková částka grantu činila 1 000 000 Kč a měla být použita výhradně na projekty související s integrací ukrajinských občanů na Berounsku. Podporované projekty mohly spadat do různých oblastí, včetně zdravotní a sociální péče, vzdělávání a školství, humanitárních a charitativních účelů a dalších.

Sešlo se nám celkem šest žádostí, ze kterých získalo grant pět berounských organizací, které se v regionu angažují v oblasti integrace ukrajinských občanů. Celková částka 885 890 Kč byla rozdělena mezi tyto organizace s těmito projekty:

1. Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové: Doučování ukrajinských dětí a letní příměstský tábor
2. Jazyková škola Jill: Kurzy češtiny pro dospělé a studenty 14+
3. Pro zdraví 21: Péče o duševní zdraví dětí a mladistvých z Ukrajiny
4. Centrum pro integraci cizinců: Odborné sociální poradenství pro cizince z Ukrajiny v mikroregionu Hořovicko
5. Klubíčko Beroun: Adaptační skupina pro předškoláky

Díky finančním prostředkům z grantu budou tyto organizace schopny realizovat své projekty a přispět k začlenění ukrajinských občanů do české společnosti.

Click here to add your own text