Příroda je naše budoucnost. Rozhodli jsme se proto touto grantovou výzvou oslovit projekty, které přispívají k zmírňování negativních důsledků klimatické změny v naší zemi.

Hledáme projekty, které se svými aktivitami v kontextu klimatické změny zaměřují na tato témata:

– podpora biodiverzity
– péče o zeleň a krajinu (s výjimkou výsadby stromů a péče o ně)
– voda
– vzduch
– adaptace na změnu klimatu (teplotní výkyvy, sucho)
– udržitelná mobilita

Záměrem je podpořit takové aktivity – eko řešení a eko inovace, které přinášejí prokazatelný pozitivní společenský dopad.

Časový harmonogram výzvy

7. 8. – 6. 11. 2023 příjem žádostí;
1. 12. 2023 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise;
● do 11. 12. 2023 uzavření smluv s úspěšnými žadateli;
15. 12. 2023 – 15. 12. 2024 realizace aktivit projektů;
● do 31 dnů po poslední aktivitě hrazené z projektu zaslání závěrečné zprávy (nejpozději tedy 15. 1. 2025).
● v týdnu mezi 15. – 19. 1. 2024 setkání podpořených projektů (termín bude upřesněn).

Přehled výzvy

  • Celkově k rozdělení: 2  miliony Kč
  • Min. výše pro 1 žadatele: 50 000 Kč
  • Maximálně výše pro jednoho žadatele:      až 500 000 Kč

Finační prostředky

V rámci grantové výzvy Sázíme na  klima 2023 je k dispozici celková částka 2 miliony Kč.

Projekty budou hodnoceny odbornou grantovou komisí, složenou z expertů na témata udržitelnosti a neziskového sektoru i zástupců Nadace Tipsport. Komise na základě dodaných a veřejně dostupných podkladů posoudí projektový záměr a kredibilitu žadatele. Vyhrazuje si také právo předložený projektový záměr v důsledku zjištění zamítnout nebo ho nepodpořit v plné výši.

Pravidla grantové výzvy

Sázíme na klima 2023

Jak zažádat o podporu z grantové výzvy

Žádost vyplníte a odešlete online v systému Grantys na adrese https://www.nadacetipsport.grantys.cz/.

Pokud ještě vaše organizace není zaregistrovaná, zaregistrujte ji. Vyberte výzvu Sázíme na klima 2023. Systém umožňuje uložit už vyplněná pole a vrátit se k žádosti později. Zde si můžete stáhnout podrobný návod pro žadatele v systému Grantys. (Pokud byste v manuálu nenašli potřebnou informaci, kontaktujte technickou podporu systému Grantys na čísle 515 903 115 nebo na e-mailu grantys@nap.cz.)

Martina Piškytlová, projektová koordinátorka

Vaše dotazy ke grantové výzvě pište Martině na email: martina.piskytlova@nadacetipsport.cz