Nový grant pro berounské neziskovky!

Připravili jsme unikátní formu podpory rozvoje neziskových organizací s možností získat finance na vzdělávání, pořízení vybavení i provoz organizace.

Neziskové organizace na Berounsku přispívají k lepší kvalitě života obyvatel, pečují o kulturu i životní prostředí, poskytují služby znevýhodněným lidem. Velmi si jejich práce vážíme a proto jsme se letos rozhodli vytvořit novou grantovou výzvu, která jim pomůže rozvíjet vlastní dovednosti a kompetence, zkvalitňovat podmínky, v nichž své aktivity vykonávají a také odlehčí náklady na provoz.

Zvířecí pohoda pečuje o zvířata a poskytuje hipoterapie

V rámci této grantové výzvy je k dispozici celková částka 700 000 Kč, limit pro jednoho žadatele není stanoven. Odborná komise posoudí relevantnost rozpočtovaných položek vzhledem k typu a velikosti organizace a jejích aktivit.

Realizace grantových aktivit rozvojových projektů proběhne v časovém horizontu půl roku se začátkem 1. září 2023. Pro první fázi, úvodní organizační analýzu, kterou má každý úspěšný žadatel plně hrazenou, jsme spojili síly s Asociací veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR). Experti z AVPO ČR poskytnou neziskovkám nezaujatou zpětnou vazbu na její hlavní činnosti a pomohou identifikovat potřeby a reálné možnosti dalšího rozvoje.

V rámci projektu organizace mohou získat peníze na vzdělávací aktivity členů svého týmu v oblastech jako je fundraising, projektové řízení, nastavení procesů, public relations nebo například finanční řízení. Může se jednat o kurz, mentoring, konzultaci, seminář.

Víme, že většina neziskových organizací potřebuje především zajistit svůj provoz a služby. Proto bude součástí grantové podpory také příspěvek na provozní náklady (nájem a/nebo energie a/nebo mzdy) dohromady až do výše 100 000 Kč na organizaci a/nebo pořízení relevantního materiálu / vybavení až do výše 50 000Kč na organizaci, v závislosti na velikosti a rozsahu činnosti organizace.

Abychom žadatele podpořili v napsání co nejkvalitnějších žádostí, připravili jsme pro ně online konzultaci. Ta proběhne na platformě MS Teams 22. června mezi 10 a 12 hodinou. Budete-li se chtít zúčastnit, napište, prosím, naší projektové manažerce Zuzce (zuzana.zdenkova@nadacetipsport.cz), aby vám zaslala odkaz pro připojení.