Zveme vás na vernisáž výstavy Skrze město Beroun

Nadace Tipsport s Centrem pro středoevropskou architekturu pořádají výstavu zaměřenou na současné tendence městské mobility. Vernisáž je v pátek 16. září v 17:00 na Husově náměstí. Přijďte se podívat, jak by mohl vypadat Beroun v budoucnosti a v rámci průzkumu se s námi podělit o to, jaký byste ho chtěli vy!  

SKRZE MĚSTO – Představujeme kvalitní veřejná prostranství a mapujeme názor obyvatel!​​​​​​​

Výstavní a průzkumný projekt Skrze město je zaměřen na současné tendence městské mobility.
Města se stále více zaměřují na pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. Původní dopravní koridory se proměňují v městské třídy, kde je ponechán prostor pro auta a současně je prioritou bezpečný pohyb a komfort obyvatel.
Prezentujeme příklady dobré praxe ze zahraničí i z České republiky a vize možné proměny třech lokalit ve vašem městě. Představte si, jak by mohla vypadat vybraná místa v Berouně, pokud bychom chtěli následovat dnešní trendy v městské dopravě.

​​​​​​​Slavnostní vernisáž proběhne na Husově náměstí v Berouně v pátek 16. 9. v 17:00, jste srdečně zváni! V sobotu 17. 9. se v 15:00 můžete zúčastnit komentované prohlídky s garantkou projektu Yvette Vašourkovou, spoluzakladatelkou Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA).

Výstava bude přístupná až do 14. 10.

Sázíme na lepší a zdravá města!

Přijďte za námi na Husovo náměstí v Berouně

Vernisáž výstavy ➔
16. 9. 2022 v 17:00

Komentovaná prohlídka ➔
17. 9. 2022 v 15:00

Výstava ➔
17. 9. 2022 – 14. 10. 2022

O projektu

Záměrem projektu Skrze město je informovat veřejnost o současných tendencích zklidňování dopravy ve městech a monitorovat názory obyvatel. Soustředí se na zkvalitnění veřejných prostranství a ulic skrze integrování cyklistické dopravy a zvýšení komfortu pro pěší. Cílem je ověřovat novou podobu veřejných prostor skrze ideové návrhy vybraných lokalit.

Projekt testuje možnou budoucí podobu ulic, městských tříd a náměstí s přihlédnutím k současným udržitelným strategiím. Zásadní je i sdílení zkušeností s experty na danou tématiku, kteří působící v konkrétních městech. Návrhy budou odrážet současné tendence řešení dopravy v evropských městech. Kromě návrhů na zkvalitnění ulic a městských tříd se projekt zaměří i na bezpečnost cyklistů a chodců nebo na vnímání prostoru ulice jako místa, kde se mísí chodci, cyklisti a auta.

Do pilotního projektu jsme vybrali dvě česká města, Jihlavu a Beroun. Pro obě města je cyklodopravu jednou z priorit, stejně jako téma zkvalitnění veřejných prostor města.

Ve spolupráci s architektem města/vedoucím odboru rozvoje byly vybrány specifické lokality – ulice, náměstí, křižovatky. Pro ty jsme na míru připravili vize jejich budoucí podoby, které budou odpovídat současným tendencím zkvalitňování městského prostředí v evropském kontextu.​​​​​​​ Právě ty vám představíme na zmíněné výstavě.

Vize nejen pro Beroun

Pokud se pohybujete také v Jihlavě, můžete se podívat, jaké nápady architekti nachystali pro ni. Výstava v Jihlavě probíhá současně s tou berounskou, ale vernisáž je až v pondělí 19. září v 17:00 v horní části Masarykova náměstí.

V příštím roce se naše výstava zaměří na další z měst, ve kterých podporujeme ekologickou mobilitu a udržitelnou formu dopravy díky podpoře sdílených kol NextBike.

Více o projektu se dozvíte na webu www.skrzemesto.cz.