Rozdělili jsme další milion mezi neziskovky na Berounsku

Ve výzvě Ukrajina 2022: Pomoc lidem na Berounsku jsme neziskovkám nabídli milionový grant na podporu projektů pomáhajících ukrajinským uprchlíkům, kteří následkem válečného konfliktu přicházejí na Berounsko. Milion jsme rozdělili do poslední koruny a naše pomoc tím zdaleka nekončí.

Z grantu jsme podpořili celkem devět neziskovek. S některými spolupracujeme dlouhodobě, ale naše pomoc putuje i do organizací, které se na nadaci obrátily poprvé. Přečtěte si, jaké dobré věci se na Berounsku dějí.

Adaptace nejen pro děti

Finančně podporujeme vznik a provoz dvou adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Takové skupiny fungují každý pracovní den a děti se nich v bezpečném prostředí začleňují do života v naší zemi, učí se jazyk, poznávají Berounsko a mají možnost se rozvíjet a trávit čas s vrstevníky. Adaptační skupiny jsou klíčové pro celé rodiny, v současné situaci jde hlavně o maminky. Ty jen díky pravidelně zajištěné péči o děti mohou začít chodit do práce. Jako první otevírá Adaptační centrum Koněprusy své brány 15 předškolákům z Koněprus, Berouna a okolních obcí. Adaptační skupinu připravuje také Klubíčko Beroun, do prázdnin bude nabízet péči předškolním dětem, během prázdnin i školákům.

Adaptační centrum Koněprusy se dětem věnuje osm hodin každý všední den.

Adaptační aktivity se i díky Nadaci Tipsport poskytují i v DDM Beroun a v Rodinném centru Slunečnice. Tam dokonce nemyslí jen na děti, podpůrné skupiny se věnují celým rodinám. Účastníci se mohou odreagovat při kreativních činnostech, studovat češtinu, zahrát si společenské hry a v neposlední řadě sdílet své prožitky.

Do základní školy Loděnice dochází 15 ukrajinských žáků. Jejich učitelé pamatovali také na to, aby děti neztratily vzájemné kontakty, ani kontakt s češtinou během dvou dlouhých měsíců prázdnin. Díky příspěvku od nadace to nehrozí. Škola pro ně uspořádá letní tábor plný výletů po Berounsku.

V Centru pomoci není nikdy prázdno.

Informace, práce, bydlení i hmotná pomoc
Centrum pomoci Charity Beroun je klíčovým kontaktním místem pro uprchlíky na Berounsku. Nepřicházejí jen pro hmotnou pomoc, ale také pro rady a nasměrování na další zdroje informací. To je možné díky jeho strategické poloze v centru a blízko zastávky autobusu. Tyto prostory bezplatně poskytuje Tipsport. Finance z grantu pomohou Centru pomoci Charity Beroun udržet vysoký standard služeb, které šest dní v týdnu nabízí.

Potravinovou pomoc poskytují i další organizace, například Pomoc od srdce. I tu jsme z grantu podpořili. V Pomoci od srdce přijali rodiny ukrajinských uprchlíků pod svá křídla a zařadili je mezi  potřebné rodiny, kterým potraviny zajišťují dlouhodobě.​​​​​​​​​​​

Sousedský spolek občanů z dolní Berounky hned se začátkem válečného konfliktu začal koordinovat pomoc pro ukrajinské uprchlíky v regionu. Pod hlavičkou Na jedné vlně díky podpoře od Nadace Tipsport nyní mohou ještě efektivněji zajišťovat bydlení a práci pro své nové sousedy.

Tělocvičná jednota Sokol poskytuje ubytování uprchlíkům už od března. K minulému příspěvku na energie a ukrajinskou koordinátorku od nadace nyní přibyl ještě příspěvek na nový kotel, aby bylo zajištění vody a tepla pro uprchlíky efektivnější a udržitelnější.

V tetínské sokolovně bude díky našemu grantu ještě pohodlněji.

Za jeden provaz

Představitelé města i neziskovek na Berounsku se pravidelně setkávají a pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinují, vzájemně sdílí informace, podporují se a doplňují. Na těchto schůzkách Nadace Tipsport nikdy nechybí a proto víme, jak záslužné projekty podporujeme.

Kromě výše zmíněných projektů je Nadace Tipsport také největším podporovatelem výuky češtiny pro uprchlíky na Berounku. Díky nám běží kurzy pro mnoho desítek uprchlíků v Jazykové školy Jill, v Knihovně Beroun i v jazykové škole PaeDr. Henriety Mottlové. Na výuku přispíváme také pro žáčky v ZŠ Zdice.