V rámci grantové výzvy Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku rozdělíme sedm set tisíc korun mezi osm neziskovek. Pracují se seniory, mladými sportovci, klienty paliativní péče, lidmi s mentálním a fyzickým handicapem, neformálními pečujícími. Podpoříme ale i knihovnu nebo komunitní centrum. Díky rozvojovému grantu budou moci svoji práci dělat profesionálněji a v lepším prostředí, což plně zapadá do konceptu naší nadace – zkvalitňovat život na Berounsku.

Zájem a počet žádostí o grant Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku 2023 předčil naše očekávání. „Je to pro nás signál, že se berounské neziskovky chtějí rozvíjet a vzdělávat. Příští rok zvážíme navýšení grantové podpory,“ raduje se z výsledků Lucia Štefánková, naše ředitelka.

Podpora kvality života na Berounsku
„Berounské neziskovky jsou dlouhodobým a stabilním partnerem naší nadace, proto je rádi podpoříme v jejich odborném rozvoji, zlepšení prostředí, ve kterém své služby poskytují, a co je v rámci grantové podpory ojedinělé, pomůžeme jim i s náklady na provoz,“ doplňuje Zuzana Zděnková, projektová manažerka nadace. „Nadchl nás především velký zájem neziskovek o vlastní vzdělávání, profesní posun a zkvalitňování práce,“ dodává. ​​​​​​​

Berounským neziskovkám rozdělíme necelých 710 tisíc korun. Grantová komise vybrala tyto neziskové organizace:

Dementia – pomáhá lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Organizace se potýká s problémy, které souvisí s rychlým růstem projektů, zaměstnanců a rozpočtu. Proto naši finanční podporu využije k lepšímu nastavení vnitřních procesů a finančního řízení.

Důstojný odchod – provozuje domácí hospic Mezi břehy, který nabízí podporu všem nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám. Zájem o jejich služby je ale větší, proto chtějí nadační příspěvek využít hlavně k rozšíření kvalitního týmu.

Charita Beroun – zaštiťuje řadu sociálních a dobročinných služeb. V současnosti potřebuje nastavit lépe vnitřní IT síť a následně pak proškolit své zaměstnance. Nejen na to jim rádi poskytneme potřebné finance.

Městská knihovna Beroun – využije podporu k rozvoji svých zaměstnanců. Ti tak projdou třeba školením zaměřeným na asertivitu nebo time management. Z příspěvku pokryjí taky výrobu nových cedulí na fasádu knihovny.

Rodinné centrum Slunečnice – se zaměřuje na služby pro rodiny s malými dětmi. Aktuálně museli přestěhovat dětskou skupinu do nových prostor, a tak se jim peníze hodí k opravě podlah i vybavení místnosti. Zbývající finance využijí na vzdělávací kurzy pro zaměstnance.

SK Kelti 2008 – hokejbalové centrum mládeže chce skrze grant víc zapojit své dospívající členy do chodu klubu, např. v rámci organizace turnajů a dalších aktivit. Peníze dále využijí například na kurz první pomoci.

Socius – nabízí poradenství, pomoc a podporu domácích pečujících, snaží se jim odlehčit a dopřát čas k odpočinku. My jim pomůžeme zafinancovat vzdělávací kurzy, evidenční systém i účetní program.

SpoluSvět – organizace poskytuje podporu rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Finance využije ke konzultacím a mentoringu strategického plánování tak, aby mohla smysluplně pomáhat a profesně růst. ​​​​​​​

Procesní analýza je efektivní zpětnou vazbou

Všechny organizace, které v grantu uspěly, získají od nás také uhrazenou procesní analýzu od Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Činnost AVPO nejlépe vystihuje její poslání: “Vedeme veřejně prospěšné organizace k profesionalitě. Pro soukromé dárce vytváříme podmínky pro darování bez obav.“ Pro neziskové organizace poskytuje poradenství, vzdělávání, pravidelný infoservis, připomínkuje legislativu a mnoho dalšího. AVPO ČR jsme si ke spolupráci vybrali jako zkušeného experta na neziskové organizace a jejich fungování. Potkali jsme se s ředitelkou AVPO, Monikou Jindrovou, a povídali si procesní analýze i o naší spolupráci.

Co obnáší procesní analýza neziskovek, kterou poskytnete vítězům našeho grantu Dobrý soused? Je to pro neziskovky náročné?

Je to v podstatě zpětná vazba na práci organizace a doporučení pro další rozvoj. Ze strany hodnocené neziskovky to obvykle zabere tak dva pracovní dny. Co je důležité zdůraznit, hodnotitelé jsou vázáni mlčenlivostí, mezi AVPem a neziskovkou je vždy smlouva. Aby procesní analýzy neboli PAN měla smysl, je třeba získat maximum informací. Potřebujeme ze strany hodnocené organizace upřímnost, otevřenost, jinak jim nemůžeme příliš pomoci.

A jak to vypadá v praxi?

Po podepsání smlouvy dáme kontaktní osobě seznam toho, co budeme potřebovat k nahlédnutí. Typicky se ptáme na poslání, cíle, hodnoty, správu řízení organizace, informační bezpečnost a GDPR, transparentnost, ale i třeba na komunikaci směrem k veřejnosti a další. Pokud něco z toho neziskovka nemá, nevadí, projdeme spolu, jestli to potřebují a pokud ano, napovíme, jak to udělat.

Obvykle se všichni nejprve trochu vyděsí, ale když to pak s nimi procházíme, zjistí, že většinu požadovaných věcí mají, jen je nemají třeba pojmenované nebo ucelené tak, jak je to obvyklé. Výsledkem provozní analýzy je doporučení, jak by dál měla organizace postupovat, na co se zaměřit, na co si dávat pozor. A zároveň s tím jim nabídneme i pomoc formou školení a konzultací.

Ráda bych, aby také zaznělo, že zájem Nadace Tipsport podpořit režijní náklady neziskovek a zajistit jim procesní analýzu nás opravdu potěšil. Je to skvělý příklad pro další dárce. Díky, že můžeme být u toho.

Dlouhodobá podpora má smysl

Neziskové organizace jsou důležitou součástí občanské společnosti a přispívají k řešení nebo prevenci nejrůznějších společenských problémů. Proto je na Berounsku podporujeme dlouhodobě, často i mimo grantové výzvy.

V roce 2020 jsme mezi ně rozdali tři čtvrtě milionu, abychom jim pomohli zmírnit přímé i nepřímé dopady koronavirové pandemie. O rok později, v roce 2021, to už byl rovný milion korun. ​​​​​​​V minulém roce jsme sumou 2 300 000 korun podpořili organizace pomáhající jedincům a rodinám z Ukrajiny, kteří uprchli před válečným konfliktem. Letos jsme rozdali necelý milion korun, abychom ukrajinským občanům na Berounsku usnadnili jejich adaptaci a integraci.