Na oblasti postižené tornádem nezapomínáme ani v roce 2022

I v letošním roce je možné čerpat finance z našeho grantu Obnova zeleně na jižní Moravě, který nabízí podporu obcím zasaženým červnovým tornádem v roce 2021.

Grantová podpora je připravená ve výši milion korun. Finanční rozsah na výsadby pro jeden projekt je 5 000 až 50 000 Kč, ve výjimečných případech až 100 000 Kč. Víme, že lokalit, které potřebují pomoci, je ještě hodně, přihlášky je proto nově možné podat až do konce září 2023.

Všechny informace o výzvě naleznete zde.

Už v roce 2021 příspěvek pomohl obnově zeleně v Moravské Nové Vsi. Tam díky němu obnovili alej na hřbitově. V Hodoníně díky němu vyrostly nejen nové stromy v Bažantnici, došlo také s posouzení kondice a bezpečnosti těch, které řádění živlů přečkaly. Grantová výzva je v celkové hodnotě milion korun, může tedy pomoci k obnově ještě mnoha zelených ploch.

Fotografie z obnovy aleje na hřbitově v Moravské Nové Vsi.