Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023

Na podporu výsadby původních a krajových ovocných odrůd nadace vyčlenila 500 000 korun. Ovocné stromy dělají krajinu rozmanitější, přívětivější a pestřejší, jsou součástí našeho krajinářského i zemědělského dědictví. Staré a téměř zapomenuté původní odrůdy začínají znovu nacházet své místo u mnoha nadšených pěstitelů. Lidem ve svém okolí poskytují ovocné stromy lokální potravu.

Úspěšné žadatele o grant podpoříme také v nákupu moštovače, lisu nebo drtiče na ovoce, a to až částkou 10 000 korun.

Do grantu na podporu výsadby původních odrůd ovocných stromů se přihlásily obce, spolky, obecně prospěšné společnosti i fyzické osoby. Podmínkou mimo jiné bylo, že místo nové výsadby bude veřejně přístupné. I přesto bohužel přes polovinu žádosti odborná komise zamítla pro nesplnění podmínek. Pět žadatelů získá podporu v plné výši.

Podpoření žadatelé jsou:

Svatohorské sady Příbram, z.s.
Obec Běloky
Hornobenešovský okrašlovací spolek
Spolek FeelTrees
Historicko-vlastivědný spolek Žarošice

Otevíráme 2. kolo i grantu Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023 – uzávěrka 15. 8. 2023
Rovněž v tomto grantu chceme dát ještě šanci i dalším žadatelům a nové výsadbě ovocných stromů. Vyhlašujeme 2. kolo této grantové výzvy Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023 a uzávěrka žádostí je 15. srpna 2023.

Grant je unikátní svým konceptem – na vybrané projekty místo financí získají žadatelé kompletní zajištění odborných služeb od našich expertních spolupracovníků z neziskovky Sázíme stromy. Žadatele o grant pak na workshopu naučí, jak správně strom vysadit a jak o něj v dalších letech pečovat.

Detaily grantové výzvy 2. kolo najdete na zde.