Výsledky grantu Sázíme na české sady

Víme, kde za půl milionu vyrostou původní odrůdy ovocných stromů.  Odborná porota rozhodla, milionový grant je rozdělený mezi 14 žadatelů z různých koutů republiky. Podívejte se, kde díky podpoře z našeho grantu bude sázet!

Cílem grantu Sázíme původní odrůdy ovocných stromů je nejen z názvu zřejmá podpora výsadby původních a krajových odrůd ovocných stromů, ale také podpora adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a biodiverzity. Ovocné stromy tvoří neopomenutelnou část našeho krajinářského i zemědělského dědictví, spoluutváří krajinu našeho domova. Navíc ovocné stromy lidem ve svém okolí poskytují přísun lokální potravy. Abychom ještě více podpořili jak komunity sázející ovocné stromy, tak udržitelné zacházení s ovocem, ke grantu 50 000 na výsadbu si každý mohl žádat ještě o příspěvek 10 000 korun na moštovač, lis nebo drtič na ovoce.

Jednalo se o první ročník této grantové výzvy, zájemce si ale našel rychle. „Překvapilo mě, kolik se lidí dobrovolně podílí na udržování krajiny a fandí původním ovocným odrůdám a jak důkladně k tomu přistupují. Nebylo vůbec lehké rozhodovat, za každou žádostí o grant je parta nadšenců, zajímavý příběh,“ shrnula Markéta Světlíková, jedna z členek odborné komise.

Jak se hodnotilo

Pětičlenná odborná komise pečlivě bodovala všechny přihlášky. Kromě počtu a výběru vhodných původních druhů se mimo jiné zaměřila na jasný popis projektů, míru zapojení veřejnosti do jejich přípravy i realizace, realističnost rozpočtu a význam výsadby pro zadržení vody v krajině.

V komisi zasedali:

 • Kateřina Zímová, krajinářka
 • Martina Pavelková, zakladatelka celonárodní organizace Sázíme stromy
 • Pavel Jůn, odborný garant grantové výzvy
 • Světlana Kárová, projektová manažerka Nadace Tipsport
 • Markéta Světlíková, manažerka komunikace Chance

I přestože některé žádosti odborná komise zamítla pro nesplnění podmínek, rozdělíme celý půl milion a přes sto tisíc korun půjde na nákup moštovadel. Dva projekty podpoříme částečně a 12 žadatelů získá podporu v plné výši.

Do grantu na podporu výsadby původních odrůd ovocných stromů se přihlásily obce, spolky, obecně prospěšné společnosti i fyzické osoby. Podmínkou mimo jiné bylo, že místo nové výsadby bude veřejně přístupné. Na nové ovocné stromy se můžeme těšit v devíti krajích ČR.

Díky grantu budou sázet:

 • Alej Karafiátka, Obec Neratov
 • Dosadba komunitního sadu v obci Krásensko, Horizont Blansko, z. s.
 • Jablko v kapse – dokončení výsadby sadu starých českých odrůd jabloní, Jitka Preusslerová
 • Místní a krajové odrůdy do genofondového sadu „Farské zahrada“ v Moravičanech, Moravičanské okrašlovaci spolek
 • Obnova ovocné aleje u obce Brťov-Jeneč, Spolek pro agrosadařství
 • Sad Lipnice, Jan Provazník
 • Sad v Sadech, Václav Jelínek
 • Ulita, Tomáš Kuna
 • Vítání občánků podzim 2022, Město Slavkov u Brna
 • Výsadba dalšími původními stromy v aleji Čelákovického spolku okrašlovacího, Okrašlovací spolek čelákovický
 • Výsadba ovocných stromů, Hvožďany u Bechyně, Ing.arch. Langová Mariana
 • Výsadba sadu – veřejná zahrada, Tomáš Matuška
 • Výsadba starých a krajových odrůd ovocných stromů Chacholice, Město Chrast
 • Zřízení solitérních stanovišť starých odrůd v exteriéru obce Ludkovice, Přemysl Janík

Děkujeme za krásné přihlášené projekty a už teď se nemůžeme dočkat výsadeb. „Byl jsem příjemně překvapen detailní znalostí některých žadatelů v problematice původních a krajových odrůd ovocných stromů,“ říká Pavel Jůn, odborný garant projektu. Na závěr dodává: „Jsem rád, že jsem mohl být součástí týmu, který se rozhodl podporovat snahy o zachování a šíření méně známých odrůd v naší krajině.“