Udržitelnost a ekologie ve sportu je neprávem opomíjené téma. Ambicí našeho nového projektu je tento fakt začít měnit! Ve spolupráci s experty na cirkulární ekonomiku INCIEN jsme se pustili do pilotního projektu Sport bez odpadu. 

Data z odpadové analýzy na fotbalovém stadionu (zdroj INCIEN) ukazují, že až 80 % vyprodukovaného odpadu je nedostatečně vytříděno.

Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc a FK Teplice chtějí na svých stadionech tuto situaci změnit , chtějí fotbal bez odpadu a jdou do toho s námi!

Na stadionech se vystřídá během hlavních sportovních událostí tisíce lidí, kterým je nezbytné zajistit co nejlepší možnosti předcházení vzniku odpadu a následně také jeho třídění. Zároveň je potřeba nastavit takový systém, který bude návštěvníky, ale i personál a dodavatele motivovat k maximální spolupráci, což s sebou nese závazek správné komunikace. Celý projekt zahájíme odpadovou analýzou v Brně, přímo během ligového zápasu Zbrojovky, a pokračovat budeme až do jara 2024,” uvádí Petr Novotný, seniorní expert INCIEN, který bude s týmem přímo na místě odpadovou analýzu provádět. .

Fotbalovým klubům v rámci projektu zajistíme:

  • Odpadovou analýzu na místě
  • Akční plán na míru pro zefektivnění nakládání s odpady s konkrétními kroky
  • Podporu pro zavedení opatření do praxe
  • Proškolení personálu

Na konci projektu vytvoříme manuál příkladů dobré praxe, který pomůže i dalším sportovištím lépe nastavit odpadové hospodaření.

Klubům pomůžeme zavést opatření na míru, která sníží produkci odpadů a ušetří tak finanční i přírodní zdroje.

Tématu ekologie ve sportu je obrovské téma s velikým potenciálem pro společenskou změnu. Jsme rádi, že spolu s experty z INCIEN můžeme klubům pomoci k tomu, v co věříme – dělat správné věci správně. V příštích letech rádi k projektu přizveme další fotbalové kluby, ale i nová sportovní odvětví,“ vysvětluje motivaci Nadace naše ředitelka Lucia Štefánková.