V srpnu 2023 bylo uzavřeno druhé kolo v rámci obou grantů na výsadbu stromů „Zasaď strom za svůj klub 2023“ a „Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023“. V letošním roce jsme tak podpořili výsadby v České republice za celkem 1, 5 milionu korun!

Ve druhém kole grantů opět zasedla odborná komise ve stejném složení jako v první kole, dva arboristé – Martina Pavelková, zakladatelka celonárodní organizace Sázíme stromy, a odborný garant Pavel Jůn, krajinářka Tereza Chuchmová, za naší nadaci Lucia Štefánková, Martina Piškytlová a zástupce za Tipsport Markéta Světlíková.​​​​​​​ V porotě zvládla zasednout i Světlana Kárová z naší nadace, která je momentálně na mateřské dovolené a napsala své postřehy: „Loni jsem byla u vzniku obou grantů, a tak znám každou přihlášku od loňských až po ty letošní. Líbí se mi, že tento rok spousta žádostí má veliký přesah, sportovní kluby a spolky zdaleka nechtějí jen stín u hřiště. Přemýšlí o mikroklimatu, zakládání nových tradic v obci i odkazu pro další generace.“

Výsledky prvního kola grantu Zasaď strom za svůj klub 2023 zde a Sázíme na tradiční odrůdy ovocných stromů 2023 zde.

Zasaď strom pro svůj klub 2023

Hlavním cílem tohoto grantu je zapojení lokálních komunit a širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. O „sportovní“ grant mohly požádat sportovní kluby, spolky, obce a svazky obcí a obecně prospěšné společnosti. Každý žadatel mohl získat výsadbu na klíč až do 100 000 Kč. K nim navíc částku na údržbu trávníku v maximální výši 50 000 Kč. I ve kole kole grantu podpoření žadatelé získávají výsadbu na klíč. Obec nebo sportovní klub na den výsadby dodá dobrovolníky a vše ostatní zajistí odborníci ze Sázíme stromy.

Starosta Obce Nyklovice do žádosti uvedl: „Velmi oceňujeme spolupráci Nadace Tipsport s organizací Sázíme stromy, protože účast externí síly na výsadbě s možným odborným komentářem může u dobrovolníků vzbudit zájem o téma a edukovat je ve výsadbě na vlastních pozemcích, k čemuž bychom jako obec svoje obyvatele chtěli též motivovat v dlouhodobém měřítku.“

Seznam podpořených obcí a sportovních klubů ve 2. kole:

Obec Blažim, Obec Horní Stropnice, Obec Nyklovice, SK Olympie Dolní Břežany

Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023

Do druhého kola výsadby původních a krajových odrůd ovocných stromů se celkem přihlásilo 16 spolků/obcí, ale bohužel šest z nich nemohlo být podpořeno – buď nesplnily pravidla grantové výzvy nebo nezískaly dostatečný počet hlasů od poroty. Úspěšné žadatele opět podpoříme v nákupu moštovače, lisu nebo drtiče na ovoce částkou ve výši 10 tisíc korun. Na výsadbu ovocných stromů mohli žádat až do výše 72 000 Kč.

Staré a téměř zapomenuté původní odrůdy začínají znovu nacházet své místo u mnoha nadšených pěstitelů. Vysazovat se budou třešně, višně, hrušně, švestky, jabloně a slivoň renklóda známá jako zelená ryngle. Podpoříme i výsadbu komunitní zahrady v areálu nemocnice, je však volně přístupný veřejnosti (uzamyká se pouze na noc, což je pochopitelné) a krajinářka k výsadbě uvedla, “Lokalitu znám včetně jejích přírodních poměrů. Stromy budou vysazeny více nahusto, než je u nás zvykem, nicméně návrh výsadby plně reflektuje kvalitu půd.”

Seznam podpořených obcí a spolků ve 2. kole:

Obec Čečelice, Obec Komárov, Obec Libořice, Obec Měňany, Obec Mrtník, Obec Třebestovice, Obec Třebovle, WANGARI, z.s.