Nadace Tipsport vypsala opět na jaře grant Zasaď strom pro svůj klub 2023, mířil na příznivce sportu a výsadbu v těsném okolí fotbalových i jiných sportovních hřišť. Rozhodli jsme se plně podpořit 10 žádostí.

O udělení grantů rozhodovala odborná komise, ve které zasedli dva arboristé – Martina Pavelková, zakladatelka celonárodní organizace Sázíme stromy, a odborný garant Pavel Jůn, krajinářka Tereza Chuchmová, zástupkyně Nadace Tipsport (Lucia Štefánková / Martina Piškytlová), Světlana Kárová (nyní na mateřské dovolené, zasedala jako zástupkyně Nadace Tipsport v loňském roce) a zástupce Tipsportu (Markéta Světlíková).​​​​​​​ Oba granty jsou součástí projektu Jeden Čech, jeden strom.

Hlavním cílem tohoto grantu je zapojení lokálních komunit a širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. O „sportovní“ grant mohly požádat sportovní kluby, spolky, obce a svazky obcí a obecně prospěšné společnosti.

Letos podpoření žadatelé získávají výsadbu na klíč. Správně zasadit strom totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Až 60 % nově vysazených stromů nepřežije prvních 10 let svého života. Nejen že na výsadbu na místě dohlédnou odborníci, ale obstarají po dohodě s žadatelem o grant i vhodné stromy od spolehlivých pěstitelů. Díky spolupráci s profesionální organizací Sázíme stromy dosáhenme toho, aby z výsadeb, které podpoříme, přežilo podstatně více stromů. Každý žadatel mohl získat na výsadbu až 100 000 Kč. K nim navíc částku na údržbu trávníku s tím, že maximální výše příspěvku je 50 000 Kč.

Divoká karta od komunity Tipsportu

Zapojili jsme i sázkaře Tipsportu. Komunita mohla rozhodnout o třech sportovních klubech, které získají grant bez ohledu na rozhodnutí odborné komise. V hlasování sázkaři udělili divoké karty takto:

TJ Baník Královské Poříčí, z.s. (21 %)
Obec Štěpánkovice (14 %)
Tělocvičná jednota Sokol Měcholupy (13 %)

Odborná komise rozhodla o podpoře dalších 7 subjektů. Přihlásilo se celkem 20 zájemců o grant, pouze 10 z nich však splnilo kritéria grantu.

Seznam podpořených sportovišť

TJ Baník Královské Poříčí, z. s., TJ Tatran Moravičany, z. s., Obec Štěpánkovice, Sportovní klub Bělkovice-Lašťany, z. s., Tělocvičná jednota Sokol Měcholupy, SK Junior Teplice z. s., Město Mikulášovice, Tělovýchovná jednota Ostrava, Obec Valašské Příkazy, TJ Baník Krásno

Otevíráme 2. kolo grantu Zasaď strom pro svůj klub 2023 – uzávěrka 15.8.2023
Chceme dát ještě šanci i dalším žadatelům a výsadbě u jiných fotbalových hřišť a sportovišť. Vyhlašujeme 2. kolo této grantové výzvy Zasaď strom pro svůj klub 2023 a uzávěrka žádostí je 15. srpna 2023. Třeba právě váš fotbalový klub získá podporu na výsadbu stromů.

Grant je unikátní svým konceptem – na vybrané projekty místo financí získají žadatelé kompletní zajištění odborných služeb od našich expertních spolupracovníků z neziskovky Sázíme stromy. Žadatele o grant pak na workshopu naučí, jak správně strom vysadit a jak o něj v dalších letech pečovat.

Detaily grantové výzvy 2. kola najdete zde.